Dating alpabetong filipino

6854933580_2c8b688306_z

Once it was formerly known as the alphabet when it was created by Lope K. It is used today as the writing system for all autochtonous Austronesian languages ​​in the Philippines and sometimes in writing Chabacano, a Spanish-derived Creole.NOONG NAG-AARAL pa ako sa mataas na baitang ng aming paaralan, Romblon National Vocational School (RNVS) sa Sibuyan Island, may isang malaking ‘bulletin board’ sa itaas ng pisara. Mga katutubong salita mula sa mga dialekto ng bansa. Mga salitang banyaga na walang katumbas sa Filipino.Nagsama rin ng ilang salita na nagtataglay ng titik Ň (enye),bagamat ito ay nasa loob ng salita.Itinakwil nito ang mga radikal na rebisyon ng 2001 at mas binigyang-halaga ang status quo, bagaman kinokodipika o ginagawa nang opisyal ang ilang mga aspekto nito.Ang mga titik ay kumakatawan sa isang tunog na pasalita.Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik na may katawagan sa tulad sa wikang Ingles, maliban sa Ññ /enje/.

Ang ABAKADA o ang lumang alpabeto ng mga unang bahagi ng ika-20 siglo ay may mas kaunting katinig.

Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.

Ito ay ginagamit ngayon bilang ang sistema ng pagsulat para sa lahat ng mga autochtonous Austronesian wika sa Pilipinas at paminsan-minsan sa sulat Chabacano, isang Espanyol-nagmula Creole.

The Filipino alphabet (official Modern Filipino alphabet: English: Modern Filipino alphabet) consists of 28 letters, including the entire 21-letter set of ABC (including A) and 8 letters from the Spanish alphabet (especially C, F, J, H, T, V, X and Z).

Ito ay isang beses na dating kilala bilang abakada kapag ito ay nilikha sa pamamagitan ng Lope K. Ito ay ginagamit ngayon bilang pagsusulat ng system para sa lahat ng autochtonous Mga wikang Austronesyo sa Pilipinas at paminsan-minsan sa sulat Chabacano, isang Espanyol na nagmula Creole.

You must have an account to comment. Please register or login here!